Skip to main content

Over ons, Protechnicon

Welkom bij Protechnicon

Protechnicon begeleidt bedrijven bij het realiseren van complexe engineeringsvraagstukken; van haalbaarheidsstudies tot en met commissioning.

Het bundelen van hoogwaardige kennis en operationele expertise maakt dat Protechnicon veel meer is dan een regulier ingenieursbureau.

De kracht van Protechnicon

Bundeling van hoogwaardige kennis en operationele expertise

Door de bundeling van hoogwaardige kennis en operationele expertise is Protechnicon veel meer dan een regulier ingenieursbureau. Zeker ook omdat zowel de Protechnicon Food als Protechnicon Pharma zich gesteund weten door een stevig netwerk. Vaste partners zijn er op het gebied van procesautomatisering, protocollering, wet- en regelgeving, machinebouw en utilities. Dat door opdrachtgevers extreem hoge eisen worden gesteld aan veiligheid, hygiëne, luchtregimes, kwaliteit, technologie en automatisering is voor Protechnicon en haar partners evident. Evenals de korte doorlooptijden waarin innovaties geëffectueerd moeten worden. Zowel voor de food- als voor de farmaceutische industrie worden ontwerpen uitgevoerd volgens de actuele normen.

Deze normen zijn voor de branche van toepassing. Daarnaast zijn onze ontwerpen zeker ook conform de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid.

Teamwork als basis voor succes

Protechnicon Food en Protechnicon Pharma kiezen bewust voor een kleine bureausetting. Want alleen dan blijven de engineers herkenbaar voor hun opdrachtgevers. Protechnicon kruipt in de huid van haar opdrachtgevers, maar laat regie en zeggenschap altijd waar deze thuishoren: bij de klant. Samenwerken is hét devies voor Protechnicon. Samenwerken met de klant én met de gespecialiseerde partners. Het realtime geïnformeerd houden van de opdrachtgever en andere stakeholders evenals een scherpe bewaking van overeengekomen budgetten, planningen en beoogde kwaliteit zijn kenmerkend voor de werkstijl.