Skip to main content

Onze klanten

De klanten van Protechnicon

De klanten van Protechnicon zijn ambitieuze, succesvolle bedrijven in de Food en Pharma. Bedrijven die beseffen dat maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en vooral ook de wensen van consumenten dé activator moeten zijn voor het doorvoeren van innovaties. Een goed getimede bijstelling of ontwikkeling van productie- en procesfaciliteiten geldt voor hen als één van de kritische succesfactoren.

Toch zijn ook deze bedrijven nog vaak onthand in het snel en adequaat wegzetten van de juiste engineeringstrategie; simpelweg omdat dit geen kernkwaliteit is. Een succesvolle engineeringstrategie vraagt om een scherp gedefinieerde ambitie en een stevig plan van aanpak. Maar vooral ook om een goed begeleide uitrol tot in het sluitstuk van de keten. Dit brede spectrum – van haalbaarheidsstudies tot en met de commissioning – is bij uitstek het speelterrein van Protechnicon. Tal van gerenommeerde bedrijven zijn inmiddels begeleid bij het realiseren van complexe engineeringsvraagstukken.