Skip to main content

Pharma

Ontwerp en Engineering

Ontwerpen worden uitgevoerd volgens de actuele GMP normen (ISPE, GEP) én conform de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid.

Cleanrooms

De GMP-richtlijnen zijn bepalend voor het ontwerpen van cleanrooms. Als vanzelfsprekend voldoen onze ontwerpen aan de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan luchtregimes, mens- en materiaalstromen en materiaalkeuzes.

Productie processen

Op basis van proceseisen en procescapaciteit worden procesinstallaties ontworpen. De integratie van deze specifieke equipment is een belangrijk onderdeel van de activiteiten; van haalbaarheidsstudies tot en met de commissioning. Voor de procesautomatisering werkt Protechnicon samen met diverse partners.

Clean en black utilities

Op basis van het procesontwerp wordt de capaciteit berekend en het ontwerp van utilities gemaakt. Veelal gaat het hierbij om de selectie en integratie van package-units in de infrastructuur.

Projectmanagement

Het projectmanagement wordt strak geregisseerd en in afgebakende processtappen tot het einde toe begeleid. Het realtime geïnformeerd houden van de opdrachtgever en andere stakeholders evenals een scherpe bewaking van overeengekomen budgetten, planningen en beoogde kwaliteit zijn kenmerkend voor onze stijl van werken.

Compliance management

Installaties worden volgens de geldende GMP-regelgeving ontworpen en opgeleverd. Protechnicon.

Recente projecten