Protechnicon heeft een gigant als Mars best veel te bieden

Zeg Mars Veghel en automatisch volgt de opsomming: Mars, Bounty, Twix, Snickers, Milky Way en Maltesers. Toch is Mars meer dan ’s werelds grootste producent van chocoladelekkernijen. Ook petfood bepaalt een significant deel van de omzet evenals de productie van Oosterse en Mediterrane maaltijdsauzen. Mars heeft vestigingen in 180 landen: van Europa tot China, Australië, Rusland en Amerika. Deze global position heeft nog altijd geen afbreuk gedaan aan de hands-on mentaliteit die je meteen ervaart in het Veghelse hoofdkantoor. Hier lopen senior engineers nog in witte pakken en liggen de haarnetjes en helmen binnen handbereik om snel de fabriek in te kunnen gaan. “Want wie niet af en toe met zijn voeten in de chocolade staat, kent het proces niet van binnenuit”, zo is de stellige overtuiging van Bouwe van Dijk, regional project engineer process. En dat hij deze mentaliteit ook van zijn samenwerkingspartners verwacht, hebben ze bij het Eindhovense engineeringsbureau Protechnicon goed begrepen. Ook de mensen van Protechnicon zijn bij Mars met regelmaat op de werkvloer te vinden.

Ontwerp, machinebouw, technische dossiers en complex tekenwerk laten we graag over aan gekwalificeerde partners

Als relatief kleine speler heeft Protechnicon een gigant als Mars toch het nodige te bieden op het gebied van haalbaarheidsstudies, ontwerp, engineering, CE-markering en het opbouwen en onderhouden van zeer gedetailleerde technische dossiers. En zeker ook het meer complex tekenwerk is bij Protechnicon in goede handen. Van Dijk: “Binnen Mars zijn alle engineers zelf verantwoordelijk voor de realisatie van hun projecten en voor het aantrekken van externe partners. De regie, en daarmee het projectmanagement, houden we bij voorkeur in eigen hand, maar het ontwerp, de bouw van machines en productielijnen en ook de installatie en uitvoeringscapaciteit laten we graag over aan gekwalificeerde partners. Uiteraard is het dan een voorwaarde dat deze partners 100% onze taal spreken. Wat mij betreft is dat veel meer dan alleen het toevoegen van kennis en kunde aan onze engineeringsafdeling. Protechnicon geeft precies wat we nodig hebben: ze kruipen als het ware in onze huid zonder op onze stoel te gaan zitten. Als projectleider schets ik de opdracht en de ambitie op hoofdlijnen waarna ik van de mensen van Protechnicon verwacht dat zij de noodzakelijke verdiepingsslag weten te maken om tot een goed advies of ontwerp te komen. Iedere keer weer verrassen zij mij in positieve zin.”

Mars minded

Niet alleen Van Dijk maar ook zijn collega Sybren Reitsma, senior global engineer, heeft een voorkeur voor het werken met een relatief klein bureau. Beide heren ervaren het als bijzonder prettig dat Protechnicon geen gelaagdheid kent en dat zij direct in contact zijn met degene waar ze ook mee samenwerken. Reitsma: “De lijnen met Protechnicon zijn kort, direct en snel. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, maar de medewerkers van Protechnicon zijn absoluut Mars minded. De selectiecriteria die Protechnicon voor haar medewerkers hanteert, sluiten naadloos aan bij onze cultuur. Ik werk graag met specialisten in een bepaald vakgebied die hun brede kijk op het totale speelveld hebben weten te behouden en die denken en doen nog altijd kunnen combineren.“

Elk project wordt voorzien van een trackrecord

Verschillende projectleiders binnen Mars, on site maar ook global, werken al vele jaren met Protechnicon. Het vertrouwen in dit Eindhovens bureau is groot, maar geen vanzelfsprekendheid. De meerwaarde van de relatie moet iedere keer weer de toets van een scherpe controle kunnen doorstaan. “Elk project wordt voorzien van een trackrecord waarin bijvoorbeeld ambities, doorlooptijden, budgetten en kwaliteitseisen gevolgd worden. Hamvraag bij de evaluatie is: hebben we onze doelstellingen gehaald en is dat op de goede manier gebeurd? Wie goed werk levert, wordt onderling aanbevolen; wie achterblijft, ligt er snel uit. Het feit dat de grondleggers van Protechnicon al zo’n 25 jaar voor ons werken, is veel veelzeggend”, concludeert Van Dijk.

Mars is een 24-uursbedrijf dat zich geen calamiteiten kan veroorloven. Protechnicon houdt daar in het ontwerp al rekening mee.

Als foodproducent heeft Mars uiteraard te maken met hoge eisen op het gebied van voedselveiligheid, machineveiligheid en sustainability. Van Dijk: “Wie machines ontwerpt voor de foodindustrie moet veel kennis hebben van EHEDG-normen, CE-markering en SMED-methodieken. Daarnaast moet men feilloos weten hoe grondstoffen en mengels zich gedragen tijdens het proces van doseren, mengen, indikken, pasteuriseren, vormen, breken, snijden. Maar ook specialistische kennis van materialen is vereist om op het gebied van hygiëne én duurzaamheid tot het juiste installatieontwerp te kunnen komen. In samenspraak met onze R&D-mensen doet Protechnicon de nodige research en dat is prettig. Bovendien nemen zij in het ontwerp geen enkel risico waardoor ook voor ons op voorhand risico’s worden beperkt.

Waar Mars het als een uitdaging ziet om energie te geven, heeft Protechnicon de ambitie om energie te reduceren

Mars wil binnen één generatie (± 2040) de uitstoot van CO2 tot nul reduceren; een duurzaamheidsambitie waarmee de lat behoorlijk hoog wordt gelegd, beseffen ook Van Dijk en zijn collega’s. Toch gaat men er voor. Doelbewust worden de partners gekozen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan deze uitdaging. Van Dijk: “Protechnicon is sterk in het doorlichten van (bestaande) productieprocessen. Daarbij ligt de focus op het reduceren van waste en energieverbruik. Maar ook aan de utiliteitskant ziet Protechnicon steevast mogelijkheden om het energieverbruik aanzienlijk te reduceren. Het loont om alle energiebronnen en alle aan- en afvoersystemen periodiek tegen het licht te houden, zo is mijn ervaring. Pompen, wisselaars, de temperatuur van water, het gebruik van stoom, perslucht enzovoorts; alle onderdelen moeten goed gedimensioneerd zijn om energetisch optimaal bezig te zijn. En dat betekent: frequent meten om nog veel meer te weten. Juist het toevoegen van metingen op cruciale onderdelen in het proces en het vertalen van meetresultaten naar werkbare adviezen is een kracht van Protechnicon.